ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ສປປ ລາວ (ຂໍ້ມູນເດືອນ ມິຖຸນາ)
ເຂດພັດທະນາກວມລວມໄຊເຊດຖານະຄອນຫຼວງວຽງຈັນຂອງ ສປປ ລາວ ແມ່ນກຸ່ມບໍລິສັດກໍ່ສ້າງ ແລະ ລົງທຶນແຂວງຢູນນານຮຸ້ນສ່ວນຈໍາກັດ ແລະ ອົງການປົກຄອງນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ ຮ່ວມກັນສ້າງຕັ້ງ ບໍລິສັດຮ່ວມທຶນລາວ-ຈີນຈໍາກັດ ຂຶ້ນເພື່ອເ
【详情】
ເຂດວາງສະແດງຂອງເຂດພັດທະນາ
ເບິ່ງຕື່ມອີກ >>
ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ
ນະໂຍບາຍພິເສດ
ການບໍລິການ ການລົງທຶນ
ຂັ້ນຕອນການເຂົ້າມາລົງທືນພາຍໃນເຂດພັດທະນາ

ສະແກນຄີວອາໂຄດ

ເທກໂນໂລຍີ ສະຫນັບສະຫນູນ:奥远科技滇ICP备18002126号-2